05 Anskaffelse og mottak

Dette dokumentet gir en innføring i bruk av anskaffelsesmodulen i dRofus. 

Det forutsettes at du er kjent med de generelle delene i Brukerveiledningen. For bruk av de andre modulene (rom, RFP, utstyr og rombehandling) samt generell bruk, logger og rapporter må du se i dette dokumentet. 

For en mer formell gjennomgang av funksjonaliteten i programmet henviser vi til dokumentet 00 Brukerveiledning